Zakažite pregled

Cenovnik

KONZERVATVNO LEČENJE I ENDODONTSKA TERAPIJA

Jednopovršinska kompozitna plomba - 2000 din

Dvopovršinska kompozitna plomba - 2800 din

Tropovršinska kompozitna plomba - 3500 din

Endodontsko punjenje jednokanalnog zuba - 2000 din

Endodontsko punjenje višekanalnog zuba - 3000 din

Terapija dubokog karijesa - 1500 din

Aplikacija leka u kanal zuba - 1000 din

Revizija punjenja jednokanalnog zuba - 2000 din

Revizija punjenja višekanalnog zuba - 3000 din

Kompozitna nadogradnja zuba sa fiberglas kočićem - 5500 din

Prva pomoć van radnog vremena - 3500 din

Drenaža zuba - 1500 din

PROTETIKA

Totalna proteza (po vilici) - 190e

Totalna proteza ojačana mrežicom (po vilici) - 210e

Parcijalna akrilatna proteza (po vilici) - 190e

Parcijalna skeletirana proteza (po vilici) - 360e

Parcijalna skeletirana proteza sa atečmenima (po vilici) - 450e

Podlaganje proteze (direktno) - 30e

Podlaganje proteze (indirektno) - 55e

Reparatura proteze - 30e

Skidanje starih krunica (po zubu) - 1000 din

Metalokeramička krunica - 90e

Bezmetalna krunica - 190e

Livena nadogradnja - 40e

Fiberglas nadogradnja - 40e

Privremena krunica (po krunici) - 10e

Faseta - 180e

Splint - 65e

Metalokeramička krunica na implantatu - 120e

Bezmetalna krunica na implantatu - 220e

ORALNA HIRURGIJA

Ekstrakcija zuba sa anestezijom - 2000 din

Komplikovana ekstrakcija zuba sa anestezijom - 3000 din

Hirurška ekstrakcija zuba - 60e

Ekstrakcija impaktiranog umnjaka - 100e

Ekstrakcija impaktiranog očnjaka - 130e

Cistektomija - 100e

Incizija abscesa - 20e

Nivelacija alveolarnog grebena - 100e

Hirurško zatvaranje sinusa - 100e

Apikotomija - 100e

Cirkumcizija - 50e

Hemisekcija - 80e

Implantati sistem1 - 500e

Implantati sistem2 - 700e

Apikotomija višekorenog zuba - 125e

PARODONTOLOGIJA

Uklanjanje zubnog kamenca u obe vilice i poliranje zuba - 2500 din

Obrada parodontalnog džepa sa aplikacijom AB - 1000 din

Hirurško lečenje parodontopatije-režanj operacija (po zubu) - 40e

Hirurško lečenje parodontopatije (po zubu) sa aplikacijom veštačke kosti - 50e

Gingivektomija - 3500 din

Frenektomija - 80e

SMAT - 100 e

DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

Zalivanje fisura - 1500 din

Detekcija plaka i obuka o održavanju oralne higijene - 1000 din

Uklanjanje mekih naslaga i fluorizacija zuba - 2000 din

Vađenje mlečnog zuba - 1500 din

ORTOPEDIJA VILICA

Specijalistički pregled - 10e

Analiza okluzije i plan terapije - 100e

Mobilni ortodontski aparat - 250e

Fiksni ortodontski aparata (uračunate sve kontrole) - 650e

Estetski fiksni ortodontski aparat - 700e

Retenciona folija - 55e

BELJENJE ZUBA

Ordinacijsko lasersko beljenje svih zuba - 140e

Kućno beljenje zuba oba vilice ( splint + 3 tube za beljenje + pasta) - 140e

Beljenje avitalnih zuba (po zubu) - 30e

Hijaluron fileri 1ml - 210e