Zakažite pregled

Cenovnik

KONZERVATVNO LEČENJE I ENDODONTSKA TERAPIJA

Jednopovršinska kompozitna plomba - 1800 din

Dvopovršinska kompozitna plomba - 2300 din

Tropovršinska kompozitna plomba (kompozitna nadogradnja) - 2800 din

Endodontsko lečenje jednokanalnog zuba - 2000 din

Endodontsko lečenje višekanalnog zuba - 3000 din

Lečenje gangrenoznog zuba - 3000 din

Terapija dubokog karijesa - 600 din

Aplikacija leka u kanal zuba - 1000 din

Revizija punjenja jednokanalnog zuba - 2000 din

Revizija punjenja višekanalnog zuba - 3000 din

Kompozitna nadogradnja zuba sa fiberglas kočićem - 5500 din

PROTETIKA

Totalna proteza (po vilici) - 190e

Totalna proteza ojačana mrežicom (po vilici) - 210e

Parcijalna akrilatna proteza (po vilici) - 190e

Parcijalna skeletirana proteza (po vilici) - 330e

Parcijalna skeletirana proteza sa atečmenima (po vilici) - 400e

Podlaganje proteze (direktno) - 30e

Podlaganje proteze (indirektno) - 55e

Reparatura proteze - 25e

Skidanje starih krunica (po zubu) - 5e

Metalokeramička krunica - 90e

Bezmetalna krunica - 190e

Livena nadogradnja - 30e

Fiberglas nadogradnja - 40e

Privremena krunica (po krunici) - 10e

Faseta - 180e

Splint - 50e

Metalokeramička krunica na implantatu - 120e

Bezmetalna krunica na implantatu - 220e

ORALNA HIRURGIJA

Ekstrakcija zuba sa anestezijom - 1800 din

Komplikovana ekstrakcija zuba sa anestezijom - 2500 din

Incizija abscesa - 10e

Cirkumcizija - 25e

PARODONTOLOGIJA

Uklanjanje zubnog kamenca u obe vilice i poliranje zuba - 1800 din

Obrada parodontalnog džepa sa aplikacijom AB - 800 din

Gingivektomija - 2500 din

Frenektomija - 80e

DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

Zalivanje fisura - 1200 din

Detekcija plaka i obuka o održavanju oralne higijene - 600 din

Uklanjanje mekih naslaga i fluorizacija zuba - 1000 din

Vađenje mlečnog zuba - 1200 din

BELJENJE ZUBA

Ordinacijsko lasersko beljenje svih zuba - 140e

Kućno beljenje zuba oba vilice ( splint + 3 tube za beljenje + pasta) - 120e

Beljenje avitalnih zuba (po zubu) - 30e